Software UITGEBREIDE API'S Envitron hecht er veel waarde aan dat de data ook in andere oplossingen door andere partijen gebruikt kan worden. De Envi.Cloud biedt daarom uitgebreide API’s (Application Programmable Interfaces) voor gebruik door andere applicaties.